Logistikkbloggen

hvordan spare penger på logistikk med variable kostnader

Postet av Per Egil Moseby den 30.05.17 10:54

Innlegg personer.jpg

Det hører til sjeldenhetene at det er lønnsomt å ha faste kostander på lager og logistikk. I de fleste bransjer er det visse sesongvariasjoner, noe som gjør det lite lønnsomt å binde kapital i husleieavtaler og øvrige ressurser. I tillegg kan man øke fokus på egen kjernevirksomhet og øke salget ved å sette ut disse tjenestene. Les hvordan du kan spare penger på logistikk med variable kostnader.

På hvilke områder kan man redusere kostnader?

På flere områder kan du spare ganske omfattende beløp dersom du gjør en nøye gjennomgang av faktiske kostnader knyttet til varebeholdning og vareflyt. 

Ting vi avdekker:

 • Hva er de reelle kostnadene med innkjøp, kontroll, oppbevaring, håndtering, pakking og utsendelse?
 • Hva er virksomheten tjent med basert på de ressursene de har tilgjengelig, eller de ressursene det er kostnadseffektiv å benytte?

Som et resultat av en slik vurdering vil du se noen helt klare områder der det er store muligheter å spare ganske betydelige beløp dersom man gjør ting riktig.

For å vurdere dette med en god kvalitet avdekker vi ikke bare reeelle områder for kostnadsbesparelser, men vi har en gjennomgang på:

Faktorer som påvirker kostnader:

 • Lagerbehov - variable kostnader i forhold til varemengde.  
 • Bemanningsbehov – hvordan påvirker dette dine eventuelle bemanningutfordringer knyttet til en variert vareflyt. (sesonbasert/konjukturstyrt)
 • Kvalitet på tjenestene – hva er kravet til kvalitet og leveransedyktighet.
 • Spesial kompetanse – hva kreves av eventuell spesialkompetanse for å håndtere vareflyten?
 • Kontraktsforpliktelse – hvilke ansvar kan flyttes til oss som din leverandør?
 • Risikoreduksjon – Hva betyr det å flytte ansvaret til en tjenesteleverandør i reduserte forpliktelser og økonomiske bindinger.
 • Økt fokus – hva betyr det å kunne fokusere på egen kjernevirksomhet, på det som skaper verdier for selskapet.
 • Mulige stordriftsavtaler på tilhørende varer og tjenester. (for eksempel emballasje, transport)

 

Når bør man effektivisere og proffesjonalisere  lager og logistikk ?

Et tenkt høyst relevant scenario er at virksomheter forsøker i det lengste å håndtere lage og logistikk på egenhånd. Inntil man har et visst omfang er det alltids noen ressurser som kan håndtere logistikken ved siden av andre oppgaver.

Etterhvert som varesalget og varelageret vokser vil man bli nødt til å gjøre noen vurderinger:

 • Skal vi leie lagerplass?
 • Hvem skal håndtere varene?
 • Hvordan kan vi sikre god kvalitet i leveransene?
 • Hvordan sikre kontroll på varebeholdningen?

Da kommer det store spørsmålet om hvor mye omløp det være på varene før det lønner seg å sette ut jobben til profesjonelle partnere.

 

Fra faste til variable kostnader er nøkkelen

Å tilpasse kostnadene i forhold til varesalget og reelt behov for lagerplass, varehåndtering og tilhørende tjenester er for de aller fleste en stor fordel. Mange virksomheter har varesalg der det er store sesongvariasjoner på vareflyten. Dette betyr at det å fordele kostnadene etter hvert som behovet melder seg er mer effektivt på alle måter. Man betaler for den til enhver tid nødvendige lagerplassen og for de ressursene man trenger for å håndtere varemottak, pakking og utsendelse på en måte som tilfredsstiller de etter hvert økte kravene.

Variable kostnader-redigert.jpgDet er som regel lønnsomt å velge en modell der kostnadene knyttet til logistikk og lager er i tråd med varesalg/omsetning. 

 

Oppsummering

Hva tror du din virksomhet kan spare på lagerkostnader, personalkostnader og transportkostnader?

Ta kontakt for en vurdering og gjennomgang av våre systemer.

  

 

Logistikkutfordringene for Nokian Tyres 

Kategorier: Outsourcing

E-bok Nokian kundecase

Nyheter på mail

Siste innlegg

Kategorier